Populärmusik från Vittula


Spelfilm, 101 minuter, efter Mikael Niemis roman med samma titel.

Feature film, 101 minutes, based on the novel ”Popular Music from Vittula” by Mikael Niemi.


Manus
Erik Norberg och Reza Bagher.

Regi
Reza Bagher

Produktion
SF

Extern länk till Populärmusik från Vittula på IMdb.